Huisregels

ALGEMEEN:

Parkeren
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets op de daarvoor bevoegde plekken te parkeren. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat uw voertuig/fiets wordt verwijderd.

Toegankelijkheid terrein
In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden, is het niet mogelijk om de evenementenlocatie tussentijds te verlaten en weer terug te keren in de zaal.

Opnames
Tijdens het evenementen wordt gefilmd. Bij het betreden van de locatie gaat u ermee akkoord dat er door de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt welke verspreidt kunnen worden via onze sociale media kanalen.

Instructies personeel
Bezoekers dienen te alle tijde instructies van de medewerkers en hulpverlenende instanties op te volgen. Aanwijzingen van medewerkers van organisatie dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Consumptiemunten
In de evenementen locatie kan alleen betaald worden met de daarvoor bestemde consumptiebonnen. Hiervoor zullen verkooppunten ingericht zijn. Betalen kan contant en middels pin. Gekochte bonnen zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn, worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Garderobe
Er kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige garderobe. Het is niet toegestaan om een jas mee de zaal in te nemen.

Promotie
Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van de evenementenlocatie promotiemateriaal te verspreiden zonder toestemming van de organisatie. Bij overtreding worden schoonmaakkosten verhaald op de organisatie van het betreffende evenement.

Handel in goederen
Het is verboden in of rondom de evenementenlocatie goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Ongewenst gedrag
Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.
Staan op tafels of banken wordt niet getolereerd.
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer de organisatie/toezichthouders ongewenst gedrag constateren, hebben zij te allen tijde het recht u de toegang te ontzeggen en u de locatie te verwijderen.

Eigendommen organisatie/locatie eigenaar
Het is verboden eigendommen van bovengenoemde partijen mee te nemen buiten de locatie! Indien dit wordt geconstateerd dan wordt dit beschouwd als diefstal waarop gepaste maatregelen worden getroffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van de evenementenlocatie bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Programma
Het programma en de deelnemende darters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. In het geval een darter door voor de organisatie onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn zal de organisatie zorgen hiervoor een zo goed mogelijk alternatief te contracteren. Bij wijzigingen in het programma is het niet mogelijk om reeds gekochte kaarten te annuleren.

Zaalindeling
De organisatie behoudt zich het recht om de indeling van de zaal en positie van de tafels te veranderen ter bevordering van de veiligheid van de bezoekers en medewerkers.

Toegang tot het evenement
Toegang tot de evenementen locatie is enkel mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Ook binnen de locatie bent u verplicht het toegangsbewijs te kunnen tonen aan onze medewerkers.
Ticketpoint is verantwoordelijk de verkoop en voor het verzenden van deze toegangsbewijzen. Voor alles wat met tickets te maken heeft, en indien u hier vragen over heeft, kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Ticketpoint.

Het is niet toegestaan om tassen mee de zaal in te nemen met uitzondering van (kleine) handtassen. Deze dienen vooraf eerst gecontroleerd te worden door de beveiligers.

Uitingen van voetbalclubs in de zaal door middel van shirt, sjaal of andere items zijn niet toegestaan tijdens de evenementen in de locatie.

Visitatie
Bij de entree kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle uitgevoerd door gecertificeerde toezichthouders. Deze controle is ingesteld om de algemene veiligheid van iedereen te waarborgen. Visitatie dient te gebeuren door een beveiligingsmedewerker van hetzelfde geslacht als de gevisiteerde, tenzij bezoeker aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Indien men geen medewerking verleend aan visitatie, dan heeft de organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat de organisatie is gehouden tot restitutie van het toegangsgeld.

Identificatie plicht
U bent ten allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie worden gevraagd. De minimum toegangsleeftijd is vastgesteld op 18 jaar, jongeren worden enkel toegelaten indien deze begeleid worden door een volwassene. De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat de organisatie is gehouden tot restitutie van het toegangsgeld.

Eten & drinken
Het is verboden eigen drank en etenswaren mee de evenementenlocatie op te nemen.

Camera’s
Professionele camera’s en camera’s met een verwisselbare lens alsmede video camera’s zijn verboden in de locatie. Wel is het toegestaan om met een mobiele telefoon of met een normale fotocamera met een vast lens foto’s te maken tijdens het evenement. De flitser dient ten alle tijden uitgeschakeld te zijn

CONTACT
De meeste gestelde vragen vind je bij FAQ. Mocht je vraag hier niet worden beantwoord, vul dan het contactformulier in met als onderwerp ‘’FAQ’’. Wij streven ernaar om binnen uiterlijk twee werkdagen te reageren.

Voor vragen over alles wat met tickets te maken heeft kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Ticketpoint: https://klantenservice.ticketpoint.nl/nl/support/homeTickets vanaf €35,00!

Order tickets

De KeukenConcurrent Kings of Darts wordt mede mogelijk gemaakt door: