Thé Lau (†)

17 juli 1952, Bergen - 23 juni 2015, Amsterdam


Zijn bliksemcarrière startte meteen na z'n eindexamen van 't gym in de Neerlands Hoop Express, als broekkie op gitaar. Twee seizoenen mee op tournee. Daarna richtte hij de band MUSIC GARDEN op die later samen met Bram en Freek de 'Aktie Argentinië' speelde. MUSIC GARDEN kreeg ondanks memorabele optredens weinig erkenning, en Thé vormde THE SCENE (1978). Aan het eind van de 70-er jaren was de groep rond Thé Lau een van de meest optredende bands in Nederland. En terecht, want slechts weinigen konden korte popsongs met zo veel intensiteit op het podium brengen. Het succes van THE SCENE taande begin tachtiger jaren maar kwam terug rond 1987 met dezelfde ingrediënten: strak swingend ritme onder hoekige gitaarakkoorden en vooral die stem van Thé Lau. Thé overleed op 62-jarige leeftijd.